Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och levererat en Fuel Processor, som producerar cirka 12 NMCH vätgas och ett 10 kWe kraftsystem med bränslecell till Adsorption Technology, ett helägt dotterbolag till Futamura group, en order som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 27 september, 2019.

Systemet fungerar på både gasol och naturgas. Detta är ett unikt flerbränslesystem som arbetar samtidigt på mer än ett bränsle för produktion av vätgas. Så vitt vi vet har inga sådana system byggts tidigare.

Metacon ser fram emot ett nära samarbete med Futamura Group, ett stort industrikonglomerat i Japan.

Försenad leverans beror på logistikstörningar som ett resultat av Corona pandemin.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »