Metacons dotterbolag Helbio S.A har fått ytterligare en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro i Brasilien. Ordern omfattar ett 5 kW CHP-system för produktion av vätgas från naturgas, med en låg temperatur PEM bränslecell för utomhusbruk. Ordervärdet understiger €50,000

”Vi har ett värdefullt partnerskap med Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, och denna ytterligare order understryker vårt starka fokus på kundtillfredsställelse och funktionaliteten för våra produkter och lösningar”, säger Alexis Tzamouranis, Commercial Manager, Hebio S.A.


För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 07:00 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »