Metacons dotterbolag Helbio har lämnat in tre ansökningar om patent som baseras på två tidigare patent (se nedan) som är pågående.

De delade patentansökningarna är följande:

U.S. Divisional Patent Application No.: 16/945,204
Title: CATALYTICALLY HEATED FUEL PROCESSOR WITH REPLACEABLE STRUCTURED SUPPORTS BEARING CATALYSTS FOR FUEL CELL

Denna avdelade ansökan är baserad på patentansökan US2215/0118123A1 och PCT/GR2012/000011
Den avser användningen av strukturerade katalysatorer, i synnerhet katalysatorer fördelade på tunna korrugerade fecralloy-plåtar i reformerzonen samt förbränningszonen hos en bränsleprocessor

U.S. Divisional Patent Application No.: 16/945,192
Title: CATALYTICALLY HEATED FUEL PROCESSOR WITH REPLACEABLE STRUCTURED SUPPORTS BEARING CATALYSTS FOR FUEL CELL

Denna avdelade ansökan är baserad på patentansökan US2215/0118123A1 och PCT/GR2012/000011. Den avser en bränslereformer av plattkonstruktionstypen som använder strukturerade katalysatorer placerade på lämpligt sätt i en ”S” -formad konfiguration i förbränningszonen och en rak konfiguration i reformeringszonen.

U.S. Divisional Patent Application No.: 16/945,054
Title: HEAT INTEGRATED REFORMER WITH CATALYTIC COMBUSTION FOR HYDROGEN PRODUCTION

Denna avdelade ansökan är baserad på patentansökan US2014/0369897A1 eller PCT/GR2012/000004. Den avser en bränslereformer som innefattar en mängd rörkonstruktioner i vilka strukturerad förbrännings- och reformationskatalysator placeras i lämplig konfiguration.

Tidigare pågående ansökningar:

“Heat Integrated Reformer with Catalytic Combustion for Hydrogen Production” PCT/GR2012/000004 Europa, ansökan ingiven 2012.

“Heat Integrated Compact Fuel Processor with Catalytic Combustion for Fuel CellApplications”, PCT/GR2012/000011 Europa, ansökan ingiven 2012.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »