Metacons dotterbolag Helbio har fått en beställning från Brunel University i London på ett avancerat H2PS-5 CHP-system som kommer att kunna drivas på tre olika bränslen, nämligen naturgas, LPG och ren vätgas utan att behöva göra några ändringar i hårdvaran. Ordervärdet är strax under 70 000 EUR.

”Så vitt vi vet är detta det enda systemet i världen som kan fungera på flera olika bränslen utan någon hårdvaruändring. Denna funktion ger systemet stor flexibilitet, eftersom olika bränslen finns tillgängliga i olika delar av världen, och olika applikationer används vid olika tidsperioder ”, säger Helbios VD, Xenophon Verykios.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 12:15 CET.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »