Metacons dotterbolag Helbio har fått en order från universitetet i västra Makedonien gällande en vätgasreaktor för studier inom katalytisk vätgasproduktion. Beställningen är i storleksordningen EUR 85.000.

”Helbio, som initialt är avknoppningsföretag från ett universitetslaboratorium, är mycket glad över att stödja forskningsaktiviteter inom katalytisk vätgasproduktion, genom att tillhandahålla lämpliga reaktorer och applikationer. Sådana aktiviteter kommer att gynna alla parter som är involverade i vätgassektorn, som snabbt accelererat de senaste åren på grund av insikten om klimatsituationen och vikten att ställa om till gröna alternativ ”säger Xenophon Verykios, VD för Helbio S.A.


För ytterligare information,
kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 10:20 CET.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »