Metacons dotterbolag Helbio meddelade idag att man beviljats ett bidrag från den grekiska regeringen till ett belopp på 60.000 euro.

Bidraget kommer att användas för att köpa programvaru- och programvarorättigheter för applikationer som processimuleringar, 3D-och 2-D-design och Enterprise Resource Planning (ERP). Bidraget täcker också kostnader för att erhålla ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45000.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl. 10:20 CET.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på

https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande »