Metacons dotterbolag Helbio meddelade idag att de beviljats ​​totalt 140 000 euro från den grekiska regeringen för att i samarbete med universitet och forskningscentrum utveckla ett system som kommer att producera antingen rent vätgas eller elektricitet från rå biogas.

Projektet omfattar design, utveckling och demonstration i pilotskala av en innovativ, miljövänlig, automatiserad och fristående process för produktion av ren H2 och / eller el från rå biogas. Enheten kommer att bestå av två separata komponenter som fungerar synergistiskt och producerar antingen vätgas eller el, beroende på företagens krav och krav från användaren.

”Företaget fortsätter att samarbeta med grekiska universitet för att utveckla produkter inom energisektorn, baserad på väte och bränsleceller. Av särskilt intresse är användningen av biobränslen, till exempel biogas, av skäl för att kontrollera klimatfrågorna på planeten. ”, säger Helbios VD Xenophon Verykios.

 

För ytterligare information, kontakta Carl Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 13:35 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab