Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier inleds idag, 26 september 2022, på Nasdaq First North Growth Market

Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market med oförändrat kortnamn META och ISIN kod SE0003086214. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktieägare i Metacon behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

”Detta är en milstolpe för Metacon och samtidigt ett naturligt steg i bolagets plan för att kunna utvecklas till ett större internationellt företag inom grön vätgas. Vi ökar nu vår synbarhet mot investerare och får bättre förutsättningar för värdeskapande för Metacon och våra aktieägare”, kommenterade Christer Wikner, verkställande direktör för Metacon.

Rådgivare
Metacon har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

Certified Adviser
Metacon har utsett Aktieinvest AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. +46 8 506 517 03, CA@aktieinvest.se

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/