Metacon ABs aktier kommer inom kort att kunna handlas i Tyskland på Boerse Stuttgart. Boerse Stuttgart GmbH är moderbolag till Nordic Growth Market, den marknadsplats som står bakom noteringsinitiativet. Noteringen på Boerse Stuttgart innebär en möjlighet att, i samarbete med Nordic Growth Market, öka bolagets synlighet på den europeiska kapitalmarknaden. 

För att underlätta en kvalitativ prisbild i handeln på Boerse Stuttgart kommer aktieägaren Lennart Larsson att ställa upp med ett aktielån till EUWAX AG, som kommer att agera likviditetgarant i Metacon ABs aktier. EUWAX AG är ett dotterbolag till Boerse Stuttgart GmbH.

”Vi är mycket glada för den dubbla noteringen i Tyskland som kommer att skapa större tillgänglighet för tyska investerare att handla våra aktier”, säger Chris Tornblom, VD i Metacon.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Ladda ner pressmeddelande »