Pressmeddelande
Karlskoga, 10 juni 2019

Metacon har utsett Göran Rasberg till ny Chief Financial Officer. Han tar över den rollen från Metacons VD Chris Tornblom som sedan februari temporärt utfört dessa uppgifter.

”Jag är mycket glad att vi kan välkomna Göran till Metacon. Han har en gedigen finansiell erfarenhet och känner Metacon koncernen väl då Rasberg Ekonomi löpande sköter bolagets redovisning”, säger Chris Tornblom vd och koncernchef, Metacon.

Kort om Göran Rasberg (född 1953)
Göran Rasberg är auktoriserad redovisningskonsult via SRF och har mångårig erfarenhet som revisor och ekonomi- och redovisningschef för olika företag, bl a inom Kinnevikskoncernen. Göran har de senaste 18 åren startat och drivit två redovisningsbyråer varav den senaste, Rasberg Ekonomi AB, sedan våren 2012 och pågående. Göran har också som konsult utfört arbete som rör rapportering till marknadsplatser såsom Aktietorget och First North. Respektive VD och ledning i dessa bolag har också använt Göran som bollplank i olika ekonomiska frågor varvid Göran varit högst involverad i bolagens ledningsfunktion.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab