Publicerad 2021-02-11 i Hållbara Företag 1#, bilaga till Dagens Industri »