MODERBOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 260 (85) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 357 (-838) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 417 (-896) TSEK

KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 491 (2) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 983 (-4 007) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 056 (-4 121) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK

Kommentar från Christopher Törnblom, VD för Metacon AB (publ):

”Den pågående pandemin innebär en enorm belastning på vårt samhälle. Vi på Metacon gör vårt yttersta för att bidra till att bygga ett hållbart samhälle genom att möjliggöra produktion av grön energi med vår teknologi och produkter som bas. Våra skickliga medarbetare har på ett imponerande sätt tagit ansvar under pandemin och vi känner oss enormt inspirerade att inom kort öka takten i marknadsföring och försäljning av våra produkter och lösningar.”

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:00 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner Q3 2020 »