MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 154 (-8 370) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 214 (-9 923) TSEK

KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (149) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 284 (-10 772) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 193 (-11 652) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK

Kommentar från Christopher Törnblom, VD för Metacon AB (publ):

”Vi är tillfreds med kvartalet med beaktande av Covid-19-relaterade omständigheter och känner oss trygga med de resultat som den nya generationen av våra vätgassystem visat. Vi kommer fortsätta att leverera enligt vår strategi för långsiktighet med en stark produktportfölj för långsiktig lönsam tillväxt.”

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 23:10 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner Metacon Q2 2020 »