Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Första kvartalet

  • Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan.
  • Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som ägde rum i Hannover, Tyskland från 1 april till 5 april.
  • Metacons dotterbolag Metacon KK, medverkade i FC Expo 2019 i Tokyo, vilket gick av stapeln 27 februari till 1 mars, 2019. Mässan är ansedd som en av de största inom vätgasmarknaden.
  • Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en ytterligare order från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd, Indien, för tillverkning av ett APU-system baserat på metanol som bränsle.
  • Metacon AB:s dotterbolag Metacon KK utsåg Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnade Mr. Neriukawa sin roll som VD för Metacon KK och ersattes av Masanori Miyake.

 

VD kommentar i sammandrag

”I det första kvartalet ökade pågående arbeten för kunders räkning med ca 1 miljon kronor jämfört med Q4 2018 och vi fortsätter att koncentrera våra resurser för de mindre kraftvärmesystemen för att snabbare kunna inleda en global lansering och markant skala upp marknadsföringsinsatser och försäljning. En annan viktig del är inflyttning i nya ändamålsenliga industrilokaler i Patras, för att möjliggöra serieproduktion. ”

Carl Christopher Tornblom, VD & Koncernchef

 

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab