EU:s informationstjänst för forskning och utveckling, CORDIS, har publicerat en artikel om det EU-finansierade PROMETHEUS-5-projektet som syftade till att optimera Helbios innovativa H2PS-5 mikro-kraftvärme-system, och lägga grunden för industriell produktion och kommersialisering.

Läs artikeln ”Remote areas can now access low-emission, highly efficient off-grid electricity and heat” här »