Pressmeddelanden

1 03, 2023

Metacons dotterbolag Helbio får order från Universitet i Western Macedonia

2023-03-01T09:02:44+01:00mars 1st, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått en order från Universitet i Western Macedonia (”UoW”) i Kozani i Grekland som ingår i Helbios vetenskapliga samarbetsnätverk, för ett automatiserat system för studier inom området katalytisk vätgasproduktion från biogas och biometan. Ordervärdet uppgår till cirka 63 000 EUR och leverans planeras till fjärde kvartalet 2023. Att använda rå biogas till vätgasproduktion [...]

27 02, 2023

Metacon i samarbete med Hydroholding levererar integrerad PEM-elektrolysör och vätgastankstation i Slovakien

2023-02-27T15:45:27+01:00februari 27th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") tillsammans med sin distributör och EPC-partner Hydroholding har skrivit kontrakt för leverans av en integrerad 1 MW PEM elektrolysör och vätgastankstation med kapacitet om 400 kg per dag. Det totala kontraktsvärdet för Metacon uppgår till 3,9 MEUR (cirka 43 MSEK vid nuvarande EUR-SEK växelkurs). Anläggningen planeras att sättas i drift i början av [...]

23 02, 2023

Metacons valberedning inför årsstämman 2023

2023-02-23T11:09:42+01:00februari 23rd, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2022 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2023 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2022 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en [...]

16 02, 2023

Metacon publicerar bokslutskommuniké för 2022

2023-02-16T08:10:53+01:00februari 16th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon bidrar till den gröna vätgasmarknadens transformation och såg snabb försäljningstillväxt under 2022. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för (1 januari – 31 december) 2022. Fjärde kvartalet i sammandrag (koncernen) Rörelsens intäkter uppgick till 12 250 (11 741) TSEK Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12 173 (-6 204) TSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till [...]

24 01, 2023

Metacon tecknar Memorandum of Understanding med statliga skogsförvaltaren RDSF i Polen för nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om ca 5 MW

2023-01-24T09:40:07+01:00januari 24th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med statsskogsförvaltaren Regional Directorate of State Forests i Katowice (”RDSF”), Polen. MoU avser förberedelser inför en förväntad order och leverans av en nyckelfärdig elektrolysanläggning med en kapacitet om ca 5 MW. Det totala värdet av den förväntade ordern är cirka 5,8 MUSD vid fullt utnyttjande inom [...]

8 12, 2022

Metacon tecknar Master Supply Agreement med Ground Investment Corp SRL som leverantör till ett nyckelfärdigt 10 MW grönt vätgasprojekt värt 16,1 MEUR (ca. 177 MSEK)

2022-12-08T12:30:31+01:00december 8th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har ingått ett Master Supply Agreement (MSA) med Ground Investment Corp SRL, Rumänien (GIC) avseende en 10 MW containeriserad vätgasanläggning till ett värde av 16 133 000 Euro, cirka 177 MSEK till dagens valutakurs. Avtalet omfattar leverans av ett integrerat vätgassystem bestående av en elektrolysbaserad vätgasproduktionsenhet, en vätgaskomprimerings- och lagringsenhet, en bränslecellsenhet samt en integrerad vätgastankstation. Projektstart och [...]

25 11, 2022

Metacon och vattenreningsverket Abwasserverband Kempten (Allgäu) undertecknar MoU för demonstration av grön vätgas från biogas som möjlighet för Tyskland och världen

2022-11-25T09:01:42+01:00november 25th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Abwasserverband Kempten (Allgäu) ("AVKE"), baserat i Kempten, Tyskland om samarbete inom lokal, elnätsoberoende grön vätgasproduktion från biogas med avloppsvatten som metankälla. Ett vätgascenter kommer att byggas på platsen för AVKE till vilket Metacon kommer att leverera en medelstor HHG-vätgasgenerator som, efter godkännande, kommer att tas i drift sommaren 2023 för [...]

21 11, 2022

Metacon i samarbete med Hydroholding levererar ytterligare en småskalig tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien

2022-11-21T15:01:03+01:00november 21st, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon i samarbete med sin distributör och EPC-partner Hydroholding har skrivit kontrakt för leverans av ytterligare en demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien. Detta är en följd av leveransen av den första demonstrations-HRS som beställdes tidigare under året. Kontraktsvärde är 2,1 MSEK till nuvarande EUR-SEK-växelkurs. Den europeiska marknaden för vätgastankning utvecklas snabbt, kopplat till ökande marknadsbehov och en mognande bas [...]

18 11, 2022

Metacon har uppnått godkänd CE-märkning av första generationens reformerbaserade vätgasgenerator HHG 40

2022-11-18T15:20:19+01:00november 18th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har via dotterbolaget Helbio erhållit CE-godkännande för den första modellen av bolagets kommande serie större vätgasgeneratorer baserade på företagets egna patenterade katalytiska reformeringsteknologi. HHG-systemen riktar in sig på den enorma potential som finns i Europa och världen att oberoende av elnätet lokalt kunna producera stora mängder grön icke-fossil vätgas från biogas. Beräkningar visar att den teoretiska potentialen bara [...]

17 11, 2022

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-12-21T17:36:25+01:00november 17th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Fortsatt omvärldsturbulens med unika möjligheter för vätgas. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) 2022. Koncernen 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 466 (700) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -21 213 (-8 147) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 289 (-8 158) TSEK [...]

Till toppen