Pressmeddelanden

Hem/Pressmeddelanden
1 07, 2022

Metacon offentliggör utfall i företrädesemissionen

2022-07-01T15:59:48+02:00juli 1st, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG [...]

28 06, 2022

Metacon bjuder in till årets kanske viktigaste Almedalssamtal om hur grön vätgas kan revolutionera energi- och bränsleomställningen

2022-06-28T10:18:51+02:00juni 28th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Projekt & Event|

Metacon AB (publ) medverkar i två olika program på årets Almedalsvecka i Visby. Tisdag 5 juli medverkar Metacons vd Christer Wikner på Vätgas Sveriges program ”En balanserad energidebatt”. Onsdagen 6 juli arrangerar Metacon ett seminarium med titeln ”Den gröna vätgasrevolutionen är här” inom ramen för Energiföretagens ”Arena Energi 2022”. Förutom Metacons vd Christer Wikner deltar Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget, [...]

16 06, 2022

Idag inleds teckningsperioden i Metacons företrädesemission

2022-06-16T15:58:25+02:00juni 16th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Örebro, 16 juni 2022 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON [...]

14 06, 2022

Metacon offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

2022-06-14T11:43:48+02:00juni 14th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG [...]

8 06, 2022

Kommuniké från årsstämman i Metacon AB (publ)

2022-06-08T17:17:11+02:00juni 8th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 8 juni 2022 kl. 13.00 på Örebro Universitet, Hörsal L1. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.  Fastställande av räkenskaperna Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med [...]

8 06, 2022

Metacon påbörjar listbytesprocessen till Nasdaq First North Growth Market

2022-06-07T23:47:13+02:00juni 8th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har påbörjat processen för att byta marknadsplats för handel i Metacon-aktien, från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. Avsikten är att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under tredje kvartalet 2022. Styrelsen för Metacon gör en sammantagen bedömning att [...]

7 06, 2022

Styrelsen för Metacon beslutar om en företrädesemission om upp till cirka 159 miljoner SEK

2022-06-06T21:02:35+02:00juni 7th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG [...]

18 05, 2022

Metacon publicerar årsredovisning för 2021 – 150% intäktsökning och fyra kompletta affärsområden inom grön vätgas

2022-11-16T14:54:47+01:00maj 18th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Örebro, 18 maj 2022 Metacon publicerar årsredovisning för 2021 –150% intäktsökning och fyra kompletta affärsområden inom grön vätgas Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. Christer Wikner, President & CEO Metacon kommenterade årsrapporten: "Halvvägs in i 2021 tillträdde [...]

17 05, 2022

Metacon levererar milestone och ammoniak cracker-prototyp till Pherousa som möjliggör vätgasbaserad fartygsdrift med nollutsläpp för sjöfartsindustrin

2022-11-16T14:58:57+01:00maj 17th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Örebro, 17 maj 2022 Metacons dotterbolag Helbio har levererat en första ”ammoniak cracker”-prototyp enligt plan till det norska företaget Pherousa Green Technologies AS (Pherousa). Samtidigt kommer Metacon genom Helbio att öka sitt aktieinnehav från 5% till 10% i Pherousa. Ammoniak-till-vätgas-effektivitet större än 99,3% uppnåddes oberoende av belastning och vätgasreningsenheten kunde avlägsna 100% av alla ammoniakrester, uppfylla gränsvärdet för NH3 [...]

16 05, 2022

Metacon och den tyska green tech-distributören B4H tecknar MoU för försäljning och installation av H2PS-5 i Tyskland och börjar ta emot beställningar

2022-11-16T14:57:17+01:00maj 16th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon och den tyska green tech-distributören Brennstoffzelle4home GmbH (B4H) har tecknat ett MoU för distribution och försäljning av Metacons Combined Heat and Power (CHP)-enhet "H2PS-5" på den tyska marknaden och Metacon får sin första order på fem H2PS-5-enheter för leverans till B4H:s kunder Metacon GmbH och B4H kommer så snart produkten erhållit certifiering för den tyska marknaden att inleda [...]

Till toppen