info@metacon.se

Om Metacon

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Metacon skapat 313 blogginlägg för.
3 05, 2022

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

2022-05-02T21:40:14+02:00maj 3rd, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022, klockan 14:00, Örebro Universitet, Hörsal L1. Inregistrering från klockan 13.00. Rätt att delta i stämman Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste: dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 30 maj 2022; samt dels meddela [...]

29 04, 2022

Metacon presenterar finansiella mål och tidigarelägger offentliggörandet av Q1-rapporten

2022-11-16T15:01:34+01:00april 29th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen i Metacon AB har idag beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025. Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 till den 13 maj. Styrelsen bedömer att behovet av vätgas [...]

27 04, 2022

Metacon i samarbete med GISAB får genombrottsorder på två elektrolys-baserade integrerade tankstationer för grön vätgas (HRS) från Botnia Hydrogen.

2022-04-29T09:21:47+02:00april 27th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Örebro, 27 april, 2022 Metacon har i samarbete med EPC-partnern GISAB (Gällivare Industriservice AB, del av Jernbro) ingått avtal med ett värde om cirka 56 MSEK till dagens valutakurser, för leverans av två elektrolysbaserade och helt integrerade tankstationer (HRS) för grön vätgas till Botnia Hydrogen AB. Botnia Hydrogen, grundat av Zelk Energy AB, har ingått avtal om köp [...]

22 04, 2022

Metacon i samarbete med Hydroholding levererar första småskalig demo-tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien

2022-04-22T13:14:57+02:00april 22nd, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon i samarbete med sin distributör Hydroholding har fått kontrakt på leverans av en första demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien. Den europeiska HRS-marknaden utvecklas snabbt, kopplad till ökande marknadsbehov samt en snabbt mognande bas av tillgängliga vätgasdrivna tunga och lätta fordon. Metacon och Hydroholding kommer att leverera en kostnadseffektiv mikro-HRS-lösning för tankning av FCEVs med vätgas på 350 bar [...]

6 04, 2022

Metacon i EU-projekt för utveckling av innovativa nanokatalytiska material och reaktorer

2022-04-06T16:27:02+02:00april 6th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Örebro, 6 apr 2022 Metacon har genom sitt dotterföretag Helbio fått godkännande av ett EU-finansierat forskningsprojekt med namnet "NANOLEFINS" som nu officiellt inleds i samarbete med projektpartners. Helbios totala budget är 167 000 euro och finansieringsgraden 80 procent. Projektets fullständiga titel är "Utveckling av innovativa nanokatalytiska material och reaktorer för effektiv och selektiv hydrogenering av CO2 till lätta [...]

4 03, 2022

Metacon ingår samarbetsavtal för europeiska marknaden för vätgastankstationer (HRS).

2022-11-16T15:07:28+01:00mars 4th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har genom sitt tyska dotterbolag Metacon GmbH ingått ett samarbetsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (PERIC) för leverans av Metacons portfölj av vätgastankstationer (HRS) i Europa, inklusive EU, EFTA och Storbritannien. Den europeiska HRS-marknaden utvecklas snabbt kopplat till ökande marknadsbehov och en snabbt mognande bas av tillgängliga vätgasdrivna tunga och lätta fordon. Även i Sverige har det [...]

28 02, 2022

Metacon i partnerskap för byggande av ett Hydrogen Village i Grekland

2022-02-28T14:30:37+01:00februari 28th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons Helbio-enhet har undertecknat ett samarbetsavtal (MoU) med DEDA, PowerCell och Soluforce för att skapa en "Hydrogen Village" demonstrations- och testpark för innovativa vätgasbaserade energisystem. Detta MoU etablerar ett samarbete mellan de fyra företagen som syftar till att utveckla projektet mot ett "Hydrogen Village". I projektet kommer flera tekniska energilösningar med gas som huvudresurs, reformering av gasen till vätgas [...]

21 02, 2022

Metacons valberedning inför årsstämman 2022

2022-02-21T12:33:36+01:00februari 21st, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2021 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en [...]

Till toppen