Metacon

Om Metacon

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Metacon skapat 102 blogginlägg för.
30 01, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

2024-01-30T12:06:42+01:00januari 30th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 januari 2024 att styrelsen, med stöd [...]

25 01, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

2024-01-25T14:03:00+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

25 01, 2024

Metacon Insights 3

2024-01-26T11:15:01+01:00januari 25th, 2024|Metacon Insights, Nyhetsrum|

Gigafactory – en "Gamechanger" för Metacon I denna årets första utgåva av Metacon Insights vill jag dela mina tankar kring de senaste nyheterna från verksamheten som handlar om ett helt unikt och för oss viktigt avtal med PERIC Hydrogen Technologies, vår strategiska partner i Kina. Detta är en historisk händelse både för PERIC och Metacon och något [...]

25 01, 2024

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

2024-01-25T11:43:28+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka [...]

24 01, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2024-01-24T08:23:42+01:00januari 24th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen ska Bolagets [...]

21 12, 2023

Metacon Insights 2

2024-01-26T11:48:41+01:00december 21st, 2023|Metacon Insights, Nyhetsrum|

Information och uppdateringar om vår verksamhet I denna andra utgåva av Metacon Insights vill jag dela mina tankar kring den senaste nyheten om vår planerade nyemission och hur vi har tänkt kring denna. Bakgrunden till emissionen är förhållandevis enkel och baseras på att Metacons finansiella mål är att uppnå ett positivt kassaflöde under 2025, fram till dess [...]

20 12, 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I METACON AB (PUBL)

2023-12-23T14:55:54+01:00december 20th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 januari 2024 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 [...]

20 12, 2023

Styrelsen i Metacon avser att besluta om en företrädesemission av units om cirka 120 MSEK

2023-12-20T20:57:48+01:00december 20th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

12 12, 2023

Westport joins forces with transportation and energy partners to demonstrate hydrogen-powered ICE transport in Sweden

2023-12-12T13:18:08+01:00december 12th, 2023|Nyhetsrum|

Westport Fuel Systems Inc. announced the successful completion of a heavy transport demonstration with KAJ Inrikes, Metacon and others, of their H2 HPDI™ fuel system-equipped prototype truck hauling a trailer filled with IKEA home furnishing products in Älmhult, Sweden. The collaboration between Westport and its partners is a significant step towards meeting the decarbonization goals for heavy transport. Participants [...]

Till toppen