Metacon

Hem/Metacon

Om Metacon

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Metacon skapat 23 blogginlägg för.
26 09, 2022

Handeln i Metacon AB (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

2022-09-25T23:07:14+02:00september 26th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier inleds idag, 26 september 2022, på Nasdaq First North Growth Market Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market med oförändrat kortnamn META och ISIN kod SE0003086214. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas för handel [...]

22 09, 2022

Metacon AB (publ) offentliggör tilläggsdokument inför den kommande notering på Nasdaq First North Growth Market

2022-09-21T18:31:29+02:00september 22nd, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Med anledning av den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Metacon hemsida, www.metacon.se. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med företrädesemissionen av aktier till allmänheten i juni 2022. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har [...]

14 09, 2022

Metacon AB (publ) godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

2022-09-14T08:27:38+02:00september 14th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market godkänd. Sista dag för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic SME är den 23 september 2022 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market sker den 26 september 2022 under kortnamnet META. Metacon har, [...]

9 09, 2022

Metacon AB (publ) erhåller beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutligt godkänns

2022-09-09T18:53:01+02:00september 9th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (“Metacon” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 september 2022, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market och därmed beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från NGM Nordic SME. Nordic Growth Market NGM AB har idag godkänt ansökan [...]

9 09, 2022

Metacon AB (publ) erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2022-09-09T14:36:32+02:00september 9th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) (“Metacon” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Metacon formellt ansöker om godkännande, vid tidpunkten för ansökan uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras under september eller [...]

25 08, 2022

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2022

2022-08-25T02:12:33+02:00augusti 25th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Försäljningen börjar ta fart och nytt tillväxtkapital har säkrats. Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2022. KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 114 (38) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -15 296 (-7 992) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 [...]

1 07, 2022

Metacon offentliggör utfall i företrädesemissionen

2022-07-01T15:59:48+02:00juli 1st, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG [...]

28 06, 2022

Metacon bjuder in till årets kanske viktigaste Almedalssamtal om hur grön vätgas kan revolutionera energi- och bränsleomställningen

2022-06-28T10:18:51+02:00juni 28th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Projekt & Event|

Metacon AB (publ) medverkar i två olika program på årets Almedalsvecka i Visby. Tisdag 5 juli medverkar Metacons vd Christer Wikner på Vätgas Sveriges program ”En balanserad energidebatt”. Onsdagen 6 juli arrangerar Metacon ett seminarium med titeln ”Den gröna vätgasrevolutionen är här” inom ramen för Energiföretagens ”Arena Energi 2022”. Förutom Metacons vd Christer Wikner deltar Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget, [...]

Till toppen