20 05, 2018

Metcon concludes emission and prepares for listing

2018-07-22T19:07:59+02:00May 20th, 2018|Press release archive|

Metacon's emission of new shares (private placement) has been successfully accomplished and is now concluded. The emission has been oversubscribed in relation to planned volume, which can only been seen as positive considering the ventures in preparation. The placement's yield will be announced in a separate press release. Preparations for listing are now in the final stages, and the [...]

17 05, 2017

Kallelse till årsstämman i Metacon AB (publ)

2018-07-22T19:27:38+02:00May 17th, 2017|Press release archive|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017, klockan 14:00, Stallet, Bofors Hotell i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör även [...]

5 07, 2016

(Swedish) Kallelse till extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2018-07-22T19:23:31+02:00July 5th, 2016|Press release archive|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2016, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Dammbrovägen 1 i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då [...]

15 06, 2016

(Swedish) Kommuniké från årsstämma I Metacon

2018-07-22T19:25:03+02:00June 15th, 2016|Press release archive|

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2016, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa balans- och resultaträkningen. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 43 297 829 kronor. att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2015. att ingen [...]

26 02, 2016

(Swedish) Metacons första vätgastankstation i drift i Arjeplog

2018-07-22T19:05:41+02:00February 26th, 2016|Press release archive|

Metacon har från Cartest AB i Arjeplog erhållit beställning på totalåtagande för vätgasförsörjning och komplett tankstation för kunds räkning. Ordern, som erhölls i januari, omfattar tillverkning och idriftsättning av komplett vätgastankstation, upphandling av vätgas av högsta kvalitet och idriftsättning av anläggningen för tankning av bränslecellsbilarna. Tankstationen är nu i full drift, den fungerar som planerat och nyttjas flitigt i [...]

11 08, 2015

(Swedish) Metacons dotterbolag Helbio etablerar samarbete med Daimler och Alstom Power för utveckling av stationära energisystem i EU-projekt

2018-07-22T19:09:29+02:00August 11th, 2015|Press release archive|

Metacons dotterbolag Helbio S.A. i Grekland har tecknat avtal med Daimler och Alstom Power för utveckling och kommersialisering av stationära energisystem för produktion av kraftvärme från naturgas, med utnyttjande av Helbios reformerteknik och Daimlers bränsleceller. Energisystemen är avsedda att användas i tätbebyggda områden, och skall ha en maxeffekt på 100 kW el och c:a 150 kW värme. Helbio kommer [...]

2 06, 2014

Deliveries to Cosmote

2018-07-22T19:07:11+02:00June 2nd, 2014|Press release archive|

Metacon has completed a system aimed at supplying power to a mobile telecommunications station for Cosmote. The system is an evaluation version to provide Cosmote with the basis for a decision on large-scale application. Cosmote is the largest mobile network operator in Greece, with 7.9 million subscribers. The company is headquartered in Athens and it is a fully owned [...]

20 05, 2014

Metcon concludes emission and prepares for listing

2018-07-22T20:29:11+02:00May 20th, 2014|Press release archive|

Metacon's emission of new shares (private placement) has been successfully accomplished and is now concluded. The emission has been oversubscribed in relation to planned volume, which can only been seen as positive considering the ventures in preparation. The placement's yield will be announced in a separate press release. Preparations for listing are now in the final stages, and the [...]

7 02, 2013

Metacon to exhibit at international trade fair in Japan

2018-07-22T20:21:56+02:00February 7th, 2013|Press release archive|

Metacon will participate as an exhibitor at the world-leading trade fair for hydrogen and fuel cells, FC EXPO 2013 held in Tokyo at the turn of the month Feb/Mar. Metacon’s unique technology for the production of hydrogen, electricity and heating will be launched at the fair and several meetings with various interest groups have already been scheduled. FC EXPO [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Go to Top