Pressmeddelande
Karlskoga 13 juni 2018

Ny VD i Metacon AB

Metacons styrelse har utsett Carl Christopher (Chris) Tornblom, till ny VD och koncernchef för Metacon AB (publ) från den 13 juni 2018. I samband med detta lämnar Lennart Larsson det operativa ansvaret i Metacon av hälsoskäl men kvarstår som styrelseledamot.

”Chris har en entreprenörs energi och ett driv, som sammantaget med hans erfarenheter av de globala finansmarknaderna passar Metacon i arbetet med den planerade börsintroduktionen och bygga långsiktiga aktieägarvärden”, säger Ingemar Andersson, styrelseordförande.

”Det är med stor energi och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften att fortsätta bygga Metacon och jag ser mycket fram emot att få utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och ledande företag inom förnybar energi”, säger Chris Tornblom, nytillträdd VD.

För ytterligare information vänligen kontakta Slavica Djuric, IR-ansvarig tel 076-765 47 33, eller Ingemar Andersson, styrelseordförande, tel 070-624 48 30.

 

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.

Ladda ner PM som PDF-fil »