Metacon

Home/Metacon

About Metacon

This author has not yet filled in any details.
So far Metacon has created 79 blog entries.
4 07, 2018

METACON AB (PUBL) HAR AV NORDIC GROWTH MARKET NGM AB ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING PÅ NORDIC MTF

2018-07-22T19:11:19+02:00July 4th, 2018|Metacon Newsroom|

Metacon AB (publ) erbjuder marknaden patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle-och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat. På bolagets hemsida kommer informationsmemorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag. Styrelseordförande för Metacon AB (publ) är Ingemar Andersson.Verkställande direktör är Carl Christopher [...]

28 06, 2018

Metacon AB fortsätter att stärka sin organisation

2018-07-22T20:34:45+02:00June 28th, 2018|Pressreleases|

Pressmeddelande Karlskoga, 28 juni 2018 Metacon AB fortsätter att stärka sin organisation genom att utse Mats W. Lundberg till ny styrelseledamot. I samband med Metacon’s årsstämma den 27 juni 2018, tillträdde Mats W. Lundberg som ny ledamot i styrelsen för Metacon. Mats, född 1974, är idag hållbarhetsspecialist inom Sandvik Materials Technology och sitter i styrelsen för Sandvik AB. Mats [...]

28 06, 2018

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (Publ)

2018-07-22T20:37:02+02:00June 28th, 2018|Pressreleases|

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2017, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa balans- och resultaträkningen. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 41 143 491 kronor. att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2016. att [...]

13 06, 2018

Ny VD i Metacon AB

2018-07-22T19:11:29+02:00June 13th, 2018|Metacon Newsroom|

Pressmeddelande Karlskoga 13 juni 2018 Ny VD i Metacon AB Metacons styrelse har utsett Carl Christopher (Chris) Tornblom, till ny VD och koncernchef för Metacon AB (publ) från den 13 juni 2018. I samband med detta lämnar Lennart Larsson det operativa ansvaret i Metacon av hälsoskäl men kvarstår som styrelseledamot. ”Chris har en entreprenörs energi och ett driv, som [...]

30 05, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METACON AB (PUBL)

2018-07-22T19:11:37+02:00May 30th, 2018|Metacon Newsroom|

Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör även anmäla sin avsikt att delta senast den 21 juni 2018 på sätt som anges nedan. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan [...]

20 05, 2018

Metcon concludes emission and prepares for listing

2018-07-22T19:07:59+02:00May 20th, 2018|Press release archive|

Metacon's emission of new shares (private placement) has been successfully accomplished and is now concluded. The emission has been oversubscribed in relation to planned volume, which can only been seen as positive considering the ventures in preparation. The placement's yield will be announced in a separate press release. Preparations for listing are now in the final stages, and the [...]

8 05, 2018

Delivery to Karlskoga Biogas

2018-07-22T19:08:18+02:00May 8th, 2018|Press release archive|

Metacon has finalised a system for converting biogas to electricity and heating in order to supply power to properties of Karlskoga Biogas. The system delivers 5 kW of electricity, 8.5 kW of heating and the installation is aimed at evaluating the processing of biogas in relation to the production of vehicle gas. Karlskoga Biogas AB was formed in 2009 [...]

30 03, 2018

(Swedish) Kallelse till årsstämman i Metacon AB

2018-07-22T18:55:22+02:00March 30th, 2018|Metacon Newsroom|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016, klockan 14:00 på Bofors Hotell i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då stämman hålls, dels i [...]

21 03, 2018

Order och distributionsavtal för 5 kW kraftvärmesystem till Sydkorea

2018-07-22T20:41:11+02:00March 21st, 2018|Metacon Newsroom|

PressmeddelandeKarlskoga 21 mars 2018 Metacons dotterbolag Helbio har erhållit order på ett första 5 kW kraftvärmesystem av typen Prometheus 5 från ett företag i Sydkorea. Samtidigt har ett distributionsavtal undertecknats, för det Sydkoreanska företagets försäljning och installation av 50 enheter under 2019, och därefter ökande antal. Systemen skall användas för produktion av el och värme för bostäder, inom ramen för [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se